Being a Qatar Airways Emirates Airlines Cabin Crew

Bí quyết trúng tuyển nằm trong cuốn sách này

Bộ giáo trình

Become Cabin Crew - From Deam To Reality

👉Hướng dẫn chi tiết cách trả lời mọi loại câu hỏi phỏng vấn tiếp viên hàng không các hãng trong nước và quốc tế

👉Kết nối với kho E-learning video bài giảng huấn luyện chuyên sâu của thầy Lê Thành Hồng Quân

TẶNG 3 ngày huấn luyện trực tiếp (hoặc zoom)

Mua ngay tại SHOPEE