Fly With GEM

899.000

Bộ KIT khi tham gia khóa học

  • Tham gia học trực tiếp với chị Phan Châu Ngọc (trên ZOOM)
  • Tham gia nhóm hỗ trợ riêng của chị Ngọc
  • Truy cập toàn bộ khóa học online trên hệ thống E-Learning tại nhatkybay.club
  • Bộ công cụ độc quyền huấn luyện phỏng vấn của thầy Lê Thành Hồng Quân
Category: