Welcome to MOCK-UP TEST

Chúng ta đều biết khi học bất kỳ kỹ năng gì thì cũng cần có sự kiểm tra để đánh giá việc chúng ta thành thục kỹ năng đó đến mức độ nào. Chương trình Cabin Crew Interview cũng vậy – vốn là được thiết kế là một khóa học mà thời gian học và thực hành tương đối dài và đòi hỏi sự cố gắng từ những ứng viên.

Do đó, chương trình MOCK-UP TEST được tạo ra để các bạn ứng viên được:

  • Có cơ hội để tham gia một buổi phỏng vấn như thật.
  • Đánh giá kết quả của quá trình học tập.
  • Lắng nghe từ những chuyên gia về những điểm chưa tốt của bản thân.
  • Hướng dẫn những cách để khắc phục và cải thiện kỹ năng.
Đăng ký tham gia

Ban Giám Khảo

Lê Thành Hồng Quân

CEO Careerfinder Vietnam

Nguyên giám khảo Emirates Airlines Vietnam

Hoàng Trọng Nhân

Giám đốc trung tâm Careerfinder Academy

Đặng Thị Huỳnh Giang

Giảng viên tại Careerfinder Academy

Đang diễn ra

Thời gian Chương trình học Giảng viên Ca học
Thứ 7 (09/10/2021) Mock UP interview Hoàng Trọng Nhân 10h00 – 12h00
Thứ 7 (23/10/2021) Mock UP interview Hoàng Trọng Nhân 10h00 – 12h00
Thứ 7 (06/11/2021) Mock UP interview Hoàng Trọng Nhân 10h00 – 12h00
Thứ 7 (20/11/2021) Mock UP interview Hoàng Trọng Nhân 10h00 – 12h00
Thứ 7 (04/12/2021) Mock UP interview Hoàng Trọng Nhân 10h00 – 12h00
Thứ 7 (18/12/2021) Mock UP interview Hoàng Trọng Nhân 10h00 – 12h00
Đăng ký tham gia

QUY ĐỊNH THAM GIA VÀ HOÀN THÀNH MOCK - UP

Quy định

Đăng ký Mock-Up TEST

Category: